Jste zde

Domů

Charitativní ples Daruj naději na život

Rádi bychom Vás jménem týmu Pilsen Jaguars Cheerleaders a SVČ RADOVÁNEK srdečně pozvali na Charitativní ples Daruj naději na život, který se uskuteční v pátek 10. 02. 2017 od 20.00 v Sokolovně Bolevec.
Celý výtěžek z plesu bude věnován Nadaci pro transplantace kostní dřeně.  http://nadace.kostnidren.cz/

A na co se můžete letos těšit?
K tanci a poslechu zahraje skupina EPIGON, večerem vás provede moderátor Libor Janíček. Vystoupí členové Jaguars Cheerleaders, Taneční AKADEMIE Plzeň, Storm Ballet, světelná show Fireflies, hudební kapela EMOCE a členové baletního souboru DJKT. Připravené je i půlnoční překvapení!

Patrony akce jsou:
Hokejista Ryan Hollweg, primář hematologickoonkologického oddělení FN Plzeň a vedoucí lékař Českého národního registru dárců dřeně MUDr. Pavel Jindra, Ph. D. a tanečníci baletního souboru DJKT Martina Diblíková a Petr Laštovka.

Vstupenky
V předprodeji 200,-Kč a na místě 250,-Kč
Prodej lístků od 26.1.2017
Restaurace a kavárna Kačaba, Prokopova 17, Plzeň
Recepce SVČ RADOVÁNEK Pallova 52/19, Plzeň
Recepce SVČ RADOVÁNEK Petřínská 43, Plzeň
Rezervace na telefonu +420 777 495 747

Nadace pro transplantace kostní dřeně pomáhá již od roku 1992 po celé České republice nemocným s onkologickým onemocněním krve, zejména s leukémiemi a lymfomy, ale i s dalšími život ohrožujícími krevními chorobami. Hlavní oblastí naší podpory jsou dárcovství a transplantace krvetvorných buněk. Podporujeme také zlepšování vybavení hemato-onkologických center a laboratoří, přispíváme na vzdělávání, rozvoj vědy a výzkumu v oblasti hemato-onkologie a transplantační medicíny. Podporujeme pacienty, kteří se díky své nemoci dostali do tíživé životní situace.
Jsme živou organizací, která může svůj program naplňovat jen díky podpoře široké veřejnosti. Za pomoci dobrovolníků po celé České republice jsou každoročně organizovány akce, které pomáhají naší nadaci. Žádný dar ani pomoc pro nás není malá. Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.

Nadace pro transplantace kostní dřeně podporuje:
- dobrovolné dárcovství kostní dřeně a krvetvorných buněk
- programy na podporu pacientských klubů a pacientů po transplantaci a onkologické léčbě
- vzdělávání v hematologii, onkologii a transplantační medicíně
- přístrojové vybavení transplantačních center
- medicínský výzkum v oblasti hematologie, onkologie a transplantační medicíny